Vem kan få hjälp?

Den som är sjuk, har en psykisk störning eller liknande kan få hjälp av en God man. Det innebär bland annat:

  • Hjälp med att söka bidrag och kontakta myndigheter, till exempel ansökan om bostadsbidrag.
  • Sköta en persons ekonomi, till exempel betala räkningar.
  • Kontakt med vård- och omsorgsgivare, till exempel hemtjänst och gruppboende.

Det är tingsrätten som beslutar om godmanskap och förvaltarskap och förordnar god man eller förvaltare. Varje år granskar överförmyndaren den ekonomiska förvaltningen.

Kontaktuppgifter  

Välkommen att ta kontakt med överförmyndaren för att få veta mer.

Överförmyndaren Christin Hagberg
Telefon: 0150 - 578 85
E-post: overformyndaren@katrineholm.se

Hanna Runesdotter
Handläggare/Överförmyndarens ersättare
0150-578 84
hanna.runesdotter@katrineholm.se

Maria Tärnblom
Administratör
0150-578 89
maria.tarnblom@katrineholm.se

 

Blankett för egen ansökan om God man

Överförmyndare
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-578 85
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Överförmyndare
* = Obligatorisk uppgift
*