Klagan på ställföreträdare

Om du anser att en ställföreträdare, det vill säga en god man och förvaltare, inte sköter sitt uppdrag, kan du använda denna blankett för att anmäla det till överförmyndaren.

Överförmyndare
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-578 85
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Överförmyndare
* = Obligatorisk uppgift
*