God man - Intresseanmälan

På blanketten anmäler du intresse att – efter förfrågan i varje enskilt fall – åta dig uppdrag som god man enl 11 kap 4§, Föräldrabalken, eller förvaltare, 11 kap 7§, samma balk.

Överförmyndare
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-578 85
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Överförmyndare
* = Obligatorisk uppgift
*