Förteckning över tillgångar och skulder

På blanketten redovisas huvudmannens tillgångar och skulder vid tillträdesdatumet om inte annat överenskommits.

Överförmyndare
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-578 85
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Överförmyndare
* = Obligatorisk uppgift
*