Begäran om entledigande för god man-förvaltare

Om du vill lämna ditt uppdrag som god man eller förvaltare ska du ansöka om det på den här blanketten. Tänk på att ditt uppdrag fortsätter till dess att beslut fattats om att ditt förordnande upphört.

Överförmyndare
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-578 85
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Överförmyndare
* = Obligatorisk uppgift
*