Årsräkning - Sluträkning

På blanketten redovisar du som god man/förvaltare/förmyndare årsräkning eller sluträkning.

Överförmyndare
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-578 85
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Överförmyndare
* = Obligatorisk uppgift
*