Ansökan om överförmyndarens samtycke

Ansökan gäller exempelvis en överförmyndares samtycke till någons placering av pengar och uttag av pengar från spärrat konto.

Skicka ett tips om sidan till någon
Överförmyndare
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-578 85
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Överförmyndare
* = Obligatorisk uppgift
*