Ansökan om överförmyndarens samtycke

Ansökan gäller exempelvis en överförmyndares samtycke till någons placering av pengar och uttag av pengar från spärrat konto.

Överförmyndare
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-578 85
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Överförmyndare
* = Obligatorisk uppgift
*