Anmälan om barns större tillgångar

Anmäl till överförmyndaren om den omyndiga personens tillgångar överstiger 8 basbelopp enligt föräldrabalken 13 kap 2 §2.3.

8 basbelopp motsvarar ca 355 000 kr. Exakt belopp varierar från år till år.

Överförmyndare
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-578 85
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Överförmyndare
* = Obligatorisk uppgift
*