Anhörigs ansökan om god man

Om du är anhörig till någon som du tycker skulle behöva en god man kan du ansökan om det genom att fylla i den här blanketten.

Överförmyndare
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-578 85
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Överförmyndare
* = Obligatorisk uppgift
*