Olycksfallsförsäkring vård och omsorg

Kommunen har tecknat en kollektiv olycksfallsförsäkring för personer i särskild verksamhet inom vård- och omsorgsförvaltningen.

Inom handikappomsorg och socialpsykiatri gäller försäkringen under verksamhetstid för personer med daglig verksamhet enl. LSS samt personer i  särskilda verksamheter genom vård- och omsorgsförvaltningens försorg.

För personer placerade i bostad med särskild service enligt LSS samt för personer placerade i familjehem, kontakthem och korttidshem gäller försäkringen dygnet runt.

Läs mer om innehållet i olycksfallsförsäkringen via länken Försäkringsbesked till höger.

Åtgärder vid skada:

  • Sök läkare eller tandläkare
  • Anmäl skadan till Länsförsäkringar Södermanland, telefon 0155-48 40 00 eller per e-post kosk@lfs.se. Vår olycksfallsförsäkring har försäkringsnummer 59414.
  • Kom ihåg att spara alla originalkvitton.
  • Tänk på att alla taxiresor till/från skola, etc. ska vara föreskrivna av läkare samt godkända och prövade av Länsförsäkringar innan resan påbörjas.

Vill du ha mer information?

Kontakta vård- och omsorgsförvaltningens LSS-handläggare på telefon:
0150-568 68 eller
0150-568 65 eller
0150-48 81 27
eller kontakta kommunens försäkringshandläggare, se kontaktinformationen till höger.

Vård- och omsorgsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-568 11
Växel: 0150-570 00

Kontaktperson

Försäkringshandläggare
Telefon: 0150-570 01
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Vård- och omsorgsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*

Mer information

Försäkringsbesked