Olycksfallsförsäkring socialförvaltningen

Kommunen har tecknat en kollektiv olycksfallsförsäkring för personer i särskild verksamhet genom socialförvaltningens försorg.

Försäkringen gäller under verksamhetstid för personer inom Familjeenheten, Medling, Mercur, Frida, Mansjouren, komplementfamiljer, kontaktpersoner och kontaktfamiljer.

För personer inom familjehem och jourhem samt Klivet gäller försäkringen dygnet runt.

Läs mer om innehållet i olycksfallsförsäkringen via länken Försäkringsbesked till höger.

Åtgärder vid skada:

  • Sök läkare eller tandläkare
  • Anmäl skadan till Länsförsäkringar Södermanland, telefon 0155-48 40 00 eller per e-post kosk@lfs.se. Vår olycksfallsförsäkring har försäkringsnummer 59414.
  • Kom ihåg att spara alla originalkvitton.
  • Tänk på att alla taxiresor till/från skola, etcetera ska vara föreskrivna av läkare samt godkända och prövade av Länsförsäkringar innan resan påbörjas.

Vill du ha mer information?

Kontakta kommunens försäkringshandläggare, se kontaktinformationen till höger.

Service- och teknikförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Växel: 0150-570 00

Kontaktperson

Försäkringshandläggare
Telefon: 0150-570 01
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Service- och teknikförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*

Mer information

Försäkringsbesked