Olycksfallsförsäkring

Kommunen har tecknat en kollektiv olycksfallsförsäkring som gäller för barn och elever inom förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem, grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning, för personer i särskild verksamhet genom vård- och omsorgsförvaltningens samt socialförvaltningens försorg.

Exakt hur man omfattas av försäkringen kan du läsa under respektive del, se länkar i menyn till vänster.

Service- och teknikförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Service- och teknikförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*