27 februari 2018

COPE-utbildning

COPE-utbildningen startar torsdag 12 april 2018 klockan 16.15-18.15.
Vi träffas varje torsdag under åtta veckor med undantag 10 maj som är en röd dag.
Hör efter med Fritids och Förskola för att få förlängd tillsyn under dessa tillfällen.

Anmälan senast 29 mars 2018 till:

Helene Franck, 072-514 72 61,

Anna Pontèn, 070-741 56 45 eller

Nabel Mati, 073-075 30 81.

Om COPE

COPE – Community Parent Education Program – ger dig verktyg för att förstå och hantera ditt barns beteende. Det kan röra sig om hur du uppmuntrar på ett medvetet sätt eller hur du kan förebygga och hantera konflikter och svåra situationer.

Grundtanken i COPE-utbildningen är att du som förälder är expert på ditt eget barn. Men du kan behöva påfyllning av idéer och få prata om hur det är att vara förälder med andra föräldrar. 

Målsättningen med denna föräldrautbildning är bland annat:

  • Att utveckla praktiska och konkreta redskap/strategier i föräldraskapet som stärker föräldrars och barnens självförtroende.
  • Att utveckla strategier som förstärker positiva beteenden hos barnen/tonåringen samt förebygger negativa beteenden.
  • Att ge föräldrar möjlighet att utbyta erfarenheter och knyta kontakter.
Skicka ett tips om sidan till någon
Socialförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Socialförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*