28 september 2011

Vad tycker du om bemanningen i demensvården?

Socialstyrelsen arbetar med att ta fram bindande regler för bemanningen i särskilda boenden där personer med demenssjukdom bor. Nu vill vi veta hur anhöriga, personal och demenssjuka uppfattar bemanningen i olika situationer.

Lämna dina synpunkter genom att svara på några frågor på vår webbplats. Svaren blir en del av underlaget i Socialstyrelsens fortsatta arbete.
Läs mer om webbenkäten och svara på frågorna genom att följa länken i högerspalten. Skicka gärna vidare länken.

Vård- och omsorgsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-568 11
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Vård- och omsorgsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*

Mer information

Socialstyrelsens enkät