11 november 2011

Politiker och brukare möttes på "Femman"

Den 3 november genomfördes den andra av höstens tre medborgardialoger. Politiker i vård- och omsorgsnämnden mötte brukare på ”Femman”. Eller för att vara korrekt Arbete/sysselsättning, dagverksamhet för personer med psykisk funktionsnedsättning på Drottninggatan 5. Moderator var Monica Trozell.Flera av de frågor som framfördes till politikerna var väl förberedda och hade skickats ut i förväg. Det fanns naturligtvis också utrymme för att spontant diskutera och framföra sina synpunkter.

Inledningsvis presenterade brukarna själva den mycket omfattande verksamhet som bedrivs på Femman. Det kan handla om sådant som språkkurser i engelska, datakunskap kultur eller stickning. Man sjunger och spelar kort och gör utflykter och gemensamma resor. Sommarens resa gick till Hjo. Tidigare år har de besökt bland annat Kalmar, Grövelsjön, Göteborg, Ystad och Gotland. På uppdrag arbetar man med vaktmästeriverksamhet, sömnad, montering och mycket annat. Dessutom gör man en egen tidning, FemmanNytt, som kommer ungefär en gång i månaden.

Monica Trozell berättade om Näckrosprojektet som drivs av landstinget, tillsammans med flera kommuner i Sörmland och ett antal föreningar. Det innehåller utbildningar för personal, anhöriga och personer som får vård i landstingets och kommunens psykiatriska vård och omsorg. Flera av brukarna har deltagit i olika utbildningar.

Öppet Hus

Hur gör vi för att locka ungdomar att komma hit och ta del av våra aktiviteter? Hur informerar kommunen ungdomar, invandrare och personer med psykisk ohälsa om verksamheten? Det var två viktiga frågor som diskuterades en hel del. Svaret är bland annat att handläggare informerar enskilda individer som söker kontakt om att socialpsykiatrin finns. De samarbetar också med psykiatrin på landstinget. Men det räcker inte alltid. Många unga har fördomar kring psykiatrisk verksamhet och vad de tror är ”meningslösa sysselsättningar”.

En idé som lyftes var att bjuda in till ett öppet hus för att få möjlighet att visa upp verksamhetens många sidor. Det tyckte politikerna var ett bra förslag. En möjlighet är att först informera om verksamheten i en annons och i annonsen bjuda in de som vill veta mer till ett öppet hus. Alla var överens om att detta förslag skulle kunna genomföras under våren.

Det diskuterades en hel del kring behovet av en bil eller buss för att kunna hämta upp personer som behöver komma till Femman. Svaret från politikerna var tydligt. Det är inte möjligt av ekonomiska skäl, försök hitta andra lösningar.
Hur blir det med Femman i framtiden, undrade man. Politikerna kom med ett lugnande besked. Femman kommer att finnas kvar. Socialpsykiatrin är ett prioriterat område och fler och fler behöver stöd.

Det finns ett glapp mellan kommun och landsting när det gäller psykiatri. Några av brukarna har till exempel gått en kurs i ESL – Ett självständigt liv. Där lär man sig bland annat att se sig själv som en resurs och inte ett problem. Detta har landstinget, enligt en brukare, inte hört talas om. Ett förslag som väcktes var att bjuda in en sjuksköterska från landstingets rehabenhet.

Man skulle kunna samordna verksamheterna, var en intressant tanke som väcktes. Den bollen fångade politikerna. Varför inte ett gemensamt terapicentrum eftersom terapi är en viktig hörnsten i denna verksamhet?

Landstingets läkare borde också få information om bland annat Näckrosprojektet, tyckte någon. Svaret är att många läkare får informationen men att det är mycket stor omsättning på läkare inom psykiatrin och att man inte hinner nå alla.

En storregion

Var hamnar psykiatrin i kommunen om det bildas en storregion? Och hur kommer det att gå med Kullbergska? Monica Johansson, som är vård- och omsorgsnämndens ordförande och även har en politisk post inom landstinget förklarade hur hon ser på den kommande utvecklingen. Katrineholm som kommun kommer inte att påverkas och Kullbergska står sig bra, förklarade hon.

Diskussionerna denna eftermiddag avslutades med att brukarna med en applåd förklarade att de är mycket nöjda med personalen på Femman. Såväl brukare som politiker uttryckte också att de gärna ville fortsätta att mötas. Man enades om att två gånger per år skulle vara bra och att nästa gång blir i maj.

Vård- och omsorgsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-568 11
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Vård- och omsorgsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*