27 oktober 2011

Politiker och brukare möttes i givande dialog

Massor av frågor och synpunkter framfördes när politikerna i vård- och omsorgsnämnden för andra gången mötte brukarna på Resurscenter. Ett 20-tal mycket engagerade brukare deltog. En del frågor hade förberetts och lämnats till dagens moderator Suzanne Ernrup. Många synpunkter levererades också spontant.

Inför valet 2010 anordnades på Resurscenter den första utfrågningen av de förtroendevalda i vård- och omsorgsnämnden. Såväl politiker som brukare uppskattade detta tillfälle till dialog och därför möttes de igen ett drygt år senare för en ny diskussion. Syftet är att fånga upp synpunkter om det stöd personer med funktionsnedsättning behöver och vill se i framtiden.

Flera frågor rörde habiliteringsersättningen, något som politikerna också diskuterat. Varför är ersättningen så låg och varför följer den inte med när hyran höjs och matpriserna stiger? Och varför får man ingen ersättning de dagar man är hemma?

Oro inför vintern
Uppenbarligen fanns det en viss oro för den kommande vintern. Det framfördes många synpunkter på bristfällig snöröjning och sandning under förra vintern. Att ta sig fram i snömassorna med rullator eller rullstol kan vara nästan omöjligt. Ibland ligger snön kvar på ställen som gör att dörrar inte går öppna helt och det blir svårt att ta sig in. Kullerstenar är alltid besvärliga, inte minst när de är täckta av snö och is. Politikerna lovade att föra synpunkterna vidare.

Problem med dåligt markerade gång- och cykelbanor, trafikljus som inte fungerar och avsaknad av övergångsställen var andra konkreta frågor som politikerna lovade att ta tag i. Önskemål om en skylt som markerar övergångsstället på Mejerigatan framfördes också.

Hur går det med tillgänglighetsanpassningen, undrade någon och tog Kulturskolan som exempel. Där saknas enligt uppgift fungerande handikapphiss. Dörröppnare som sitter fel är ett annat problem. På Strandgården hinner man inte både trycka på knappen och sedan ta sig in med rullstol! Här lovade politikerna omedelbara åtgärder. På många ställen är också toaletterna för trånga.

Det uttrycktes också en viss oro för att det är ont om personal på gruppboenden. En person på sex boende på ett gruppboende. Vad gör man om något händer? Ett lugnande besked gavs att det alltid finns möjlighet att kalla in förstärkning om det skulle behövas. Och varför har man inte rätt till en kontaktman om man bor på gruppboende så att man kan få gå på bio en kväll? Inom äldreomsorgen till exempel finns ju väntjänst och på anhörigcentralen förekommer frivilligverksamhet. Kanske en liknande lösning vore tänkbar?

Kullbergska sjukhusets framtid diskuterades liksom inrättandet av fler gruppbostäder. Någon klagade över lång väntetid på öppenpsyk, vilket förklarades med svårighet att rekrytera personal.

Att många butiker ligger så långt från centrum är naturligtvis ett problem för den som inte kan gå eller köra bil. Och man tycker att det är dyrt att åka buss.
Det upplevs som ett problem att riksfärdtjänst måste beställas så lång tid i förväg. Man vet ju inte hur man mår när den dagen kommer. Att färdtjänstbeviset ska förnyas med jämna mellanrum tycktes också ställa till besvär. Någon påpekade att den handläggningen kan ta så lång tid att man kan bli utan färdtjänst i flera veckor. Detta lovade politikerna att undersöka.

Efter två intensiva timmar på Resurscenter avrundades diskussionerna. Alla var överens om det positiva i dessa möten och man enades om att mötas på samma sätt igen nästa år.

Vård- och omsorgsnämnden
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-578 14
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Vård- och omsorgsnämnden
* = Obligatorisk uppgift
*