16 december 2011

Öppna jämförelser visar en positiv utveckling inom vård och omsorg

Sveriges Kommuner och Landsting och Socialstyrelsen har nu presenterat sin andra gemensamma rapport med öppna jämförelser av vården och omsorgen om äldre i landets kommuner. Rapporten innehåller 31 indikatorer som belyser kvaliteten på vården och omsorgen om äldre utifrån olika perspektiv och områden. Katrineholm ligger högt på en rad områden.
 
Syftet med de indikatorbaserade jämförelserna i rapporten är att ge kommuner och landsting underlag för att utveckla och följa upp sina resultat.

Årets rapport innehåller flera förändringar jämfört med förra året. Det innebär att en rättvisande jämförelse inte kan göras med föregående år. Däremot finns möjlighet att jämföra exempelvis länets olika kommuner.

För Katrineholms del har resultaten förbättrats på flera områden, bland annat när det gäller trygghet med att bo kvar hemma med stöd av hemtjänst eller att bo i särskilt boende. I dessa avseenden rankas Katrineholm på plats 36 respektive 41 av landets 290 kommuner. De äldres totala bedömning av omsorgen i särskilt boende har fått plats 21 i rankningen.

De äldre har bedömt möjligheten att komma ut när de vill och om de är nöjda med de aktiviteter som bjuds. Båda dessa indikatorer ger Katrineholm 9 i rankningen.

Rapporten visar också hur vanligt det är att närstående erbjuds samtal efter dödsfall, vilket ger Katrineholm rankningen 29.

– Rapporten från SKL och Socialstyrelsen visar att utvecklingen inom vård och omsorg i Katrineholm totalt sett är bra, konstaterar vård- och omsorgsnämndens ordförande Monica Johansson. Eftersom vi särskilt har satsat på att erbjuda de äldre sociala aktiviteter är det glädjande att satsningen gett resultat och att vi på detta område ligger högst i länet.

Monica Johansson påpekar också att rapporten visar att det finns områden som behöver förbättras. Här ger det fortsatta arbetet med registrering i kvalitetsregistret Senior Alert viktig vägledning.

För ytterligare information kontakta:
Monica Johansson, vård- och omsorgsnämndens ordförande, telefon 070-233 85 81

 

Vård- och omsorgsnämnden
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-578 14
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Vård- och omsorgsnämnden
* = Obligatorisk uppgift
*