20 oktober 2011

Katrineholm får nationell patientöversikt

Nu kan legitimerad vård- och omsorgspersonal i Katrineholm kommun ta del av uppgifter ur landstingets patientjournaler. Det är möjligt via en nationell IT-lösning, Nationell Patientöversikt (NPÖ) som introduceras i hela landet för kommuner och landsting.

Varje vårdgivare, landstingets vårdcentraler och mottagningar, privata vårdcentraler och kommunal äldreomsorg har egna journaler. Om till exempel hemsjukvården behöver veta vad som står i journalen från en sjukhusavdelning behöver de inte längre ta kontakt via telefon eller fax för att få uppgifterna.

 –Tillgång till gemensam information över organisationsgränserna ger en bättre helhetsbild. Det gör att vi lättare kan samordna våra insatser mellan landsting och kommun, konstaterar vård- och omsorgsnämndens ordförande Monica Johansson. För patienten/brukaren innebär det en mer effektiv och säker vård.

Många gånger har patienten svårt att uttrycka eller komma ihåg diagnos, läkemedel och behandlingar. Nu kan vårdpersonal få tillgång till informationen direkt via datorn i NPÖ på ett patientsäkert sätt.

Att dela patientinformation mellan vårdgivare kallas för sammanhållen journalföring. Det är patienten själv som bestämmer över sin information och patientens samtycke krävs för att få ta del av information via NPÖ.

En fördel med NPÖ är att vårdpersonalen enklare, säkrare och snabbare kan få en bild av patientens vårdhistorik. Till exempel vad patienten vårdats för tidigare, vilken medicin som tas, överkänslighet eller andra diagnoser. NPÖ ersätter inte patientjournalerna, men samlar viss information på ett ställe och gör den tillgänglig för fler vårdgivare.

 
Läs mer på landstingets webbplats via länken i högerspalten


 

Vård- och omsorgsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-568 11
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Vård- och omsorgsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*