15 december 2011

Politiker diskuterade framtidens vård och omsorg med personal och allmänhet på kommunkoncernmässan

Politiker i vård- och omsorgsnämnden fanns på plats för att diskutera framtidens vård och omsorg när kommunkoncernmässan för andra året hölls i Duveholmshallen. Mässan pågick 8 och 9 november och var öppen för både anställda i Katrineholms kommun och allmänheten. Syftet med mässan är att kommunicera vad de olika förvaltningarna och bolagen arbetar med och lyfta fram goda exempel från verksamheterna.

Under mässan fanns det möjlighet att personligen föra ett samtal med någon av de politiker som var närvarande. Den som ville kunde också lägga en lapp i den förslagslåda som fanns i nämndens monter.

För politikerna blev detta årets fjärde dialogtillfälle. De har tidigare mött brukare och allmänhet i samband med Katrineholmsveckan, vid besök på Resurscenter och socialpsykiatrin.

”Jag vill ha god mat och dryck lagad av mitt vårdboendes kock." Så stod det på en av de lappar som lagts i förslagslådan. Den meningen sammanfattade vad som stod på ett flertal lappar där god mat önskades och den ska helst lagas på plats. Den som vill ska också kunna få ett glas vin till maten.

Det fanns de som var nöjda med maten och uttryckte: ”Kul att ni satsar på maten till de äldre. Måltiden är en väldigt viktig del av människors vardag”.

Många önskade att personalen skulle få mer tid att umgås med de äldre då ensamheten är svår för många. Någon formulerade detta väldigt konkret: ”Sluta städa. Ut och promenera med gamlingarna!”

Ett förslag gick ut på att ge personalen mer tid för administrativt arbete och dokumentation så att den tiden inte behöver tas från brukarna. Motiveringen är att arbetet i personalgruppen lönar sig och leder till ett mer förankrat och bättre arbete.

När det gäller själva boendet önskades eget rum, eget rum med badkar, små radhuslängor med små lägenheter med separat ingång och utgång till liten trädgård. Att bo flera tillsammans skapar trygghet! Katter och hundar får gärna komma på besök.

Sysselsättning är en annan fråga som återkommer. Önskemål som framfördes var hobbylokal, gym, rejäla promenadslingor, gymnastik med glad musik, pausgympa, musikquiz. Internet och egen dator med program som styrs av talet önskades också.

Vården ska anpassas efter vars och ens önskemål. Både vad gäller aktiviteter och sjukvård. Det var andra synpunkter som lämnades i samband med årets sista dialogtillfälle.

-Under nästa år kommer vi att fortsätta att föra dialoger i olika sammanhang, konstaterar vård- och omsorgsnämndens ordförande Monica Johansson. Vårt mål är att skapa förutsättningar för människor att leva som aktiva och självständiga samhällsmedborgare. Direktkontakt med brukare, personal och allmänhet är en viktig kanal för oss politiker när det gäller att få in tankar om framtidens äldre- och handikappomsorg.

Vård- och omsorgsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-568 11
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Vård- och omsorgsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*