9 december 2011

Enkät visar vägen mot utvecklat anhörigstöd


I dagarna distribueras en enkät via handikappomsorgens verksamhet, intresseföreningar och på Katrineholms kommuns webbplats. Den vänder sig till anhöriga som stödjer en närstående under 65 år, med en långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning. Enkäten ingår i ett projekt om utformning av stöd till anhöriga.

 Anhöriga är en betydelsefull resurs, både för den som är i behov av stöd och hjälp och för dem som har ansvar för vård och stöd i samhället.

 – Forskning och erfarenhet visar att anhöriga gör en stor insats för äldre och personer med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning, konstaterar vård- och omsorgsnämndens ordförande Monica Johansson. Den anhöriga kan vara en familjemedlem, en släkting, en vän eller granne.

Naturligtvis kan det vara positivt att kunna hjälpa en närstående, men ibland kan även anhöriga vara i behov av stöd för att orka stödja. I Katrineholm finns idag ett etablerat anhörigstöd främst riktat till anhöriga till personer över 65 år. Det kan handla om att fysiskt, psykiskt och socialt underlätta den anhöriges situation.

Vård- och omsorgsförvaltningen driver ett projekt för att utveckla och förstärka stödet till anhöriga som stödjer en närstående under 65 år, med en långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning. Projektet går ut på att inventera behovet av anhörigstöd, identifiera insatser och metoder samt bygga en organisation för anhörigstödet.

–Vi vet inte idag hur många anhöriga som stödjer en närstående, konstaterar Linda Duveblad, processledare. Vi vet inte heller vilket stöd dessa personer eventuellt skulle vilja ha. Med hjälp av enkätsvaren hoppas vi få ett underlag till det fortsatta arbetet med att utveckla anhörigstödet i Katrineholms kommun.

För ytterligare information kontakta:
Vård- och omsorgsnämndens ordförande Monica Johansson, telefon 070-233 85 81
Processledare Linda Duveblad, telefon 0150-569 49

 

Vård- och omsorgsnämnden
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-578 14
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Vård- och omsorgsnämnden
* = Obligatorisk uppgift
*