28 maj 2015

Många fina bidrag till kvalitetspriset

I år har det varit ett roligt bekymmer att utse nominerade till årets kvalitetspris. Många bra förslag har kommit in. Några stack ut lite extra och Vård- och omsorgnämnden ska besluta om fem pristagare på kommande sammanträde 4 juni.

– Vi har en bra verksamhet där det är många som gör det lilla extra. Det är roligt att så många skickat in förslag på nomineringar till kvalitetspriset. säger Per Enarsson, förvaltningschef på vård- och omsorgsförvaltningen.

Totalt har det kommit in 13 stycken bidrag. Bedömning har gjorts utifrån följande kriterier: Kvalitetsförbättrande åtgärder kopplat till brukare/vårdtagare, måluppfyllelse, patientsäkerhet och arbetsmiljö. Priset ska användas till aktiviteterför personalen.

Förvaltningsledningen har nominerat fem stycken kandidater. Vård- och omsorgnämnden beslutar torsdagen den 4 juni om de nominerade får pris.

Årets nominerade är:

 

Festivalgruppen för mogna, 20 000 kronor
Motivering: Festivalgruppen för mogna har under flera år visat ett stort engagemang och har fått festivalen att bli en folkfest för brukare och medborgare. Det är ett stort arrangemang och krävs logistik för att få allt att fungera. Lokala musikförmågor är med och som får festivalen att gunga.

Hemtjänst Valla, 15 000 kronor
Motivering: För utmärkelsen att vara bäst i Sverige på hemtjänst som undersökningen visat ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen” visar på att enheten gör ett bra arbete, ger god service och har ett gott bemötande till brukarna.

Sjuksköterska på Lindhem Jonas Smedbäck, 5 000 kronor
Motivering: Jonas anordnar egna utbildningsdagar för personal. Dessa utbildningsdagar skapar Jonas utifrån aktuell forskning och nya rön som är en viktig kompetensutveckling för personalen. Intresset för denna utbildningsform har spridit sig och Jonas anordnar utbildningar för fler arbetsgrupper på andra boenden.  

Handledare Patricia Blomkvist arbetar inom social- och neuropsykiatrins arbete sysselsättning, 5 000 kronor
Motivering: Patricia har på ett fördömligt sätt fått igång friskvård på femman och Fredsgatan. Brukare har blivit medvetna om nyttan med träning och att äta mer hälsosamt. Patricias energi och glädje smittar av sig till brukarna.

Skicka ett tips om sidan till någon
Vård- och omsorgsnämnden
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-578 14
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Vård- och omsorgsnämnden
* = Obligatorisk uppgift
*