27 december 2012

Ny organisation för bättre service från vård och omsorg

Från den 1 januari 2013 förändrar vård och omsorgsförvaltningen sin organisation. Målet med omorganisationen är att kunna ge bättre service till brukarna.

Den nya organisationen samlar verksamheter som utför omvårdnads- och serviceinsatser i utföraravdelningen medan myndighet och specialistavdelningen samlar myndighetsfunktion, rehabilitering, hemsjukvård, ekonomi och övriga specialistfunktioner.

Orsaken till förändringen beror på att lagstiftningen och förvaltningens uppdrag har ändrats. Detta kan innebära nya kontaktpersoner för olika funktioner.

Nya lokaler

I samband med att förvaltningens organisation ändras får några funktioner nya adresser. Flera verksamheter flyttar in i Socialförvaltningens gamla lokaler på Drottninggatan 21. På Drottninggatan 21 får vi funktionella lokaler för vår verksamhet samtidigt som vi flyttar flera verksamheter till kommunens egna. Chefer inom socialpsykiatrin flyttar från Köpmannagatan till Upplandsgatan.

Verksamheter som flyttar till Drottninggatan 21

 • Anhörigcentralen
 • Hemtjänstpersonal för Igelkotten 1,2,3
 • Igelkottens sjuksköterskor
 • Hemtjänst Julita, Valla, Sköldinge, Norr
 • Personlig assistans
 • Hemtjänst Björkvik, Nävertorp, Söder
 • Hemtjänst Centrum, Öster
 • Chef för Larmpatrull, reception, pool- och vikariesamordning
 • Demenssjuksköterska
 • Chef för korttidsboende Lövåsgården

Verksamheter som flyttar till Upplandsgatan 2

 • Chefer socialpsykiatrin

Har du frågor kan du kontakta Äldreomsorgen direkt, tfn: 0150-48 80 30 eller Handikappomsorgen direkt; 0150-48 80 10

Vård- och omsorgsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-568 11
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Vård- och omsorgsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*