11 april 2012

Lex Sarah-anmälan med anledning av att brukare utsatt sig och andra för påtaglig risk

Katrineholms kommun kommer vid vård- och omsorgsnämndens nästa sammanträde att behandla en anmälan enligt Lex Sarah. Vid ett särskilt boende inom handikappomsorgens neuropsykiatriska verksamheter har en brukare tänt eld i boendets gemensamma utrymmen. Ingen person kom till skada och brukaren har fått särskilt stöd. Då verksamheten inte kunnat förhindra brukarens handlande uppfattas händelsen som så allvarlig att en Lex Sarah anmälan upprättats.

För övriga upplysningar hänvisas till:
vård och omsorgsnämnden ordförande Monica Johanssson 0150-571 66
Handikappomsorgschef Per Enarsson 0150-575 99, 070-693 17 95


Fakta om Lex Sarah
Lex Sarah är till för att skydda dem som kommunen har vård- och omsorgsansvar för. Lex Sarah är en bestämmelse som innebär att den som arbetar med att ge service och omvårdnad till äldre eller funktionshindrade personer är skyldig att enligt lag anmäla övergrepp och brister i omsorgen. Det gäller både personal som till exempel sköter om gamla på äldreboenden och de som hjälper äldre eller funktionshindrade i deras hem. Händelser mellan brukare kan också vara anmälningspliktiga enligt Lex Sarah. Medicinskt ansvarig sjuksköterska i Katrineholms kommun får efter anmälan i uppdrag av avdelningschef att göra en utredning. Vård- och omsorgsnämnden beslutar sedan huruvida det föreligger ett missförhållande enligt Lex Sarah. Om det föreligger ett allvarligt missförhållande eller påtaglig risk för sådant görs även anmälan till Socialstyrelsen.

Vård- och omsorgsnämnden
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-578 14
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Vård- och omsorgsnämnden
* = Obligatorisk uppgift
*