3 maj 2012

Katrineholms kommun satsar på trygghet i samverkan!

Onsdagen den 2 maj blev startskottet för Trygghetsveckan med en trafiksäkerhetsdag på Duveholmsskolan. Det var räddningstjänsten, polisen, ambulansen och NTF som i samverkan genomförde en dag för att lyfta trafiksäkerhetsfrågor och alkoholens påverkan. Det blev ett bilsläpp från hög höjd som skulle visa en bilkrasch i 90 km/h.

Andra aktiviteter som genomförs under Trygghetsveckan är trygghetsvandringar, synpunktsinhämtning från våra kommuninvånare om hur vår stadsmiljö kan utvecklas för att upplevas som tryggare och utbildning av kommunens krisgrupps POSOM (psykiskt och socialt omhändertagande vid kris). 

- Det här är ett mycket bra sätt att lyfta trygghetsfrågorna och framförallt när det blir varmare och ljusare ute och mer människor rör sig ute vill vi ha en trygg och säker kommun. I år satsar vi på att samla ihop vårt interna trygghetsarbete för att nästa år kunna erbjuda mer för våra kommuninvånare.” säger kommunens säkerhetsstrateg Johan Harter.   

Trygghetsveckan avslutas på lördag med Lokstallarnas öppnande

För kontakt: Johan Harter, säkerhetsstrateg 0150-570 02

Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*