28 augusti 2012

Boende direkt skapar trygghet

Vård- och omsorgsförvaltningen i Katrineholms kommun arbetar med att införa Trygghetsmodellen. Det innebär att äldre personer ska kunna få komma direkt till ett boende när de behöver. Följ arbetet i nyhetsbreven som du hittar här.

Vård- och omsorgsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-568 11
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Vård- och omsorgsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*