9 december 2010

Utförare av hemtjänst godkända

  Vård- och omsorgsnämnden i Katrineholms kommun beslutade att godkänna de åtta ansökningar som kommit in från företag att få utföra hemtjänst i Katrineholm.

Det innebär att det från den 1 januari kommer det att finnas nio utförare av hemtjänst i kommunen.

– Det är fantastiskt att vi fått så många företag som vill utföra hemtjänst i kommunen, säger Monica Johansson (s) ordförande i vård- och omsorgsnämnden.

Fem av utförarna kommer att utföra både omvårdnads- och serviceinsatser. Fyra av utförarna utför enbart serviceinsatser.

– Införandet av Fritt val av hemtjänst främjar småföretagandet i kommunen. Det kan vi konstatera genom att det är sju lokala företag som godkänts. De stora företagen etablerar sig i dagsläget inte i kommunen, säger Monica Johansson.

Under vecka 50 kommer brukarna att få information om vilka valmöjligheter de har.

Alla befintliga brukare får en mapp som innehåller en broschyr om fritt val, en valblankett och samt informationsblad om respektive utförare. De brukare som är nöjd med den hjälp de får idag behöver inte göra något val.

 

De godkända utförarna av hemtjänst är:

  • Din hemvård service BCK AB
  • Katrineholms kommun
  • Proverde Assistans AB
  • Svensk personlig hemtjänst AB
  • Vionord omsorg och Service
  • Amitola AB
  • Just Maid It
  • Katrineholms hemservice
  • Kompetenspoolen 65
Vård- och omsorgsnämnden
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-578 14
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Vård- och omsorgsnämnden
* = Obligatorisk uppgift
*