28 december 2010

Lövåsens korttidsboende evakueras till Ekgården i Vingåker

Vårdboendet Lövåsen flyttar kortvårdsverksamheten till Vingåker under tiden vårdboendet byggs om.

Ombyggnationen beräknas pågå från 1 februari 2011 till september 2013.

Dagrehab

Dagrehabs verksamhet och kontoret för hemrehabgruppen flyttar till Tegnervägen 26 i Katrineholm (gamla Teliahuset).

 

Våra boenden flyttar enligt följande:

  • Linden 17 januari
  • Femman 18 januari
  • Treklövern 19 januari

 

Korttidsboendets adress i Vingåker:

Lövåsens korttidsboende
Västergatan 3, 2a vån
643 31 Vingåker 

 

Korttidsboendet har samma telefonnummer i Vingåker det vill säga:

Linden:  avdelning 0150-57864 sjuksköterskeexpedition 0150-578 61

Treklövern: avdelning 0150-57866 sjuksköterskeexpedition 0150-578 59

Femman: avdelning 0150-56845 sjuksköterskeexpedition 0150-578 62

Fax nummer: 0150-48 81 56

 

För frågor är du välkommen att kontakta:

Maria Andersson
Områdeschef korttidsboendet
0150-578 50

AnneMarie Andersson
Områdeschef vårdboendet
0150-568 95

Christina Thorell
Områdeschef sjuksköterskor
0150-569 73

Anna Forsberg
Områdeschef rehabenheten
0150-584 70

Vård- och omsorgsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-568 11
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Vård- och omsorgsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*