14 november 2014

Nöjda brukare och utvecklingsområden för kommunens äldreomsorg

Många äldre känner sig ensamma, men de är också trygga och väldigt nöjda med personalen. Det är några av de saker som Socialstyrelsens rapport Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? visar.

Nästan 70 procent av de som bor på äldreboende känner sig ensamma i Katrineholm. Bland de personer som har hemtjänst är det cirka 90 procent som känner sig ensamma.

– Vi tar problemet med ensamhet på stort allvar och vi har en strategi för att färre ska känna sig ensamma. Det handlar dels om att erbjuda mer aktiviteter men också om att göra de äldre mer delaktiga och skapa dialog i aktiviteten, säger Monica Johansson ordförande i vård- och omsorgsnämnden.

Exempel på aktiviteter som ska minska ensamheten är:

  • Extra medel till verksamheterna för att genomföra fler aktiviteter. Under första halvåret 2015 har 100 000 kr skjutits till.
  • Projektet Trampa för liv och lust. Ett boende kommer att testa att erbjuda digitala cykelturer. De boende kommer att kunna ta med sina grannar på en virtuell resa. Syftet är att skapa dialog och aktiviteter som också fortsätter efter cykelturen.
  • Mat är liv och lust är en satsning som också bidrar till att öka dialog och delaktighet bland de boende.
  • Alla som bor på särskilt boende erbjuds en individuell fri aktivitet i månaden utanför boendet.
  • Hemtjänstcaféer på anhörigcentralen för personer som har hemtjänst.
  • Träffpunkter för personer som har hemtjänst (Norr, Bie, Björkvik, Sköldinge)
  • Öppen dagverksamhet för äldre.

Duktiga medarbetare

Katrineholms kommuns resultat i rapporten Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? följer de nationella siffrorna och det finns flera områden som kan förbättras bland annat att brukarna i större utsträckning ska känna att de kan påverka när de får stöd och hjälp och de ska veta var de kan lämna synpunkter. Men rapporten visar också att Katrineholms kommun har duktiga medarbetare.

– Jag är stolt! Över 90 procent av brukarna tycker att de blir bemötta på ett bra sätt och har förtroende för personalen. Det ger kvalité och goda förutsättningar för att arbeta med förbättringar. säger Monica Johansson.

Alla resultat för Katrineholm finns i tabellen nedan/till höger

Mer information om rapporten Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? hittar du här:

SOCIALSTYRELSEN: Vad tycker äldre om äldreomsorgen 2014:

Skicka ett tips om sidan till någon
Vård- och omsorgsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-568 11
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Vård- och omsorgsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*