Social beredskap

När socialförvaltningens kontor är stängt kan du kontakta den sociala beredskapen. Den sociala beredskapens arbete gäller endast akuta ärenden som inte kan avvakta till nästa vardag.

E-posten läses endast under kontorstid.

Du når den sociala beredskapen i Katrineholm via SOS Alarm på telefon 08-454 29 48.

Social beredskap
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 08-454 29 48
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Social beredskap
* = Obligatorisk uppgift
*