Nödnumret 112

Du kan alltid ringa 112 i en nödsituation, var du än befinner dig i landet. Numret går till SOS Alarm i den region samtalet kommer från. En larmoperatör tar emot telefonsamtalet och kan koppla dig till ambulans, räddningstjänst, polis, sjöräddning, flygräddning, giftinformation eller jourhavande läkare.

Med hjälp av telefonnumret ser operatören från vilken adress eller plats samtalet kommer. Larmar du från en telefonautomat är det bara att lyfta luren och slå 112 utan att använda telefonkort. Vid larmning från mobiltelefon slår du 112 utan riktnummer.

När ditt samtal besvaras kommer SOS-operatören att ställa följande frågor:

  • Vad har hänt?
  • Var har det hänt?

Försök att vara så lugn som möjligt och beskriv vad som har hänt och var det har hänt. I händelse av en olycka behöver operatören veta om någon är skadad och i så fall, hur många personer som är skadade och på vilket sätt de är skadade?

Beskriv tydligt platsen dit hjälpen ska sändas och ge SOS-operatören ditt namn, adress och telefonnummer.

SOS-operatören behöver den här informationen för att avgöra vilken typ av hjälp som behövs. SOS-operatören kan också behöva mer information under pågående samtal även när hjälpen är på väg.

Mer information om 112 hittar du på SOS Alarms webbplats.

Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*

Mer information

SOS Alarm