Viktiga telefonnummer

Ambulans: I nödsituation ring 112 - i övriga fall ring 016-12 03 60

Räddningstjänst: För brandsläckning och räddning ring 112 - i fall där det inte är bråttom, ring dagtid Katrineholms kommuns växel 0150-570 00

Polis: I nödsituation ring 112. 

Vid ärenden till polisen som inte är akuta ring 114 14. Det kan röra sig om till exempel anmälan av brott och andra allvarliga händelser, tips kring brott eller upplysningar om pass, trafik, migration och tillstånd.
Du kan också anmäla stöld eller förlust till Polisen via webben genom att klicka på länken till höger.

Läkare: I nödsituation ring 112,  i övriga fall se Landstingskatalogen

Apotekens Läkemedelsupplysning: Ring 0771-450 450 dygnet runt

Giftinformation: 08-33 12 31

BRIS, Barnens hjälptelefon: ring 116 111

Risklinjen: för att anmäla fel på gator, vattenledningar, parker med mera samt för att anmäla olycksfallsrisker inom Katrineholms kommun ring 0150-571 69.

Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*