27 mars 2017

Trygghet och säkerhet

Katrineholm ska vara en trygg och säker kommun att leva och verka i. Kommunen ska verka för ett högt säkerhetsmedvetande och för att reducera risker. Invånare, besökare och företag ska kunna känna sig trygga och ha ett gott skydd och en god säkerhet.

Brandbilar
Foto: Hanna Maxstad

 

Ett samlat grepp om riskerna

För att uppnå ökad trygghet och säkerhet för kommunens invånare ska kommunen ta ett samlat grepp om allt arbete mot kriser, olyckor och brott. Genom ett systematiskt, långsiktigt och målmedvetet arbete ska det inträffa färre oönskade händelser i kommunen. Konsekvenserna av oönskade händelser som ändå inträffar ska bli mindre. Kommunen, företag och medborgare ska öka sin förmåga att hantera oönskade händelser.

Handlingsprogrammet beskriver arbetet

Hur vi ska arbeta med trygghet och säkerhet i kommunen finns nu beskrivet i handlingsprogrammet ”Trygghet och säkerhet i Katrineholms kommun”. Handlingsprogrammet beskriver hur Katrineholms kommun ska arbeta långsiktigt och systematiskt för ökad trygghet och säkerhet i kommunen.

Flera utredningar som grund

Handlingsprogrammet sammanfattar resultatet av flera utredningar, analyser och planer inom områdena skydd mot olyckor, brottsförebyggande arbete och krisberedskap. 

  • Risk- och sårbarhetsanalys 2015 för Katrineholms kommun
  • Handlingsprogram för Västra Sörmlands Räddningstjänst: Direktionens vilja 2016–2020
  • Samverkansavtal mellan Katrineholms kommun och Polismyndigheten 2015
Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*