Smittskydd

Risken för snabb spridning av smittsamma sjukdomar från människa till människa har ökat de senaste decennierna genom globaliseringen. Ansvaret för smittskyddet lokalt är delat mellan smittskyddsläkaren i länet och kommunens miljökontor.

Att sköta den personliga hygienen för att undvika kontaktsmitta blir särskilt viktigt under en krissituation.

För att minska risken att bli smittad eller att smitta andra bör du:

  • Tvätta händerna ofta med tvål och rinnande vatten, och alltid innan måltid och efter toalettbesök.
  • Täcka för mun och näsa när du nyser och hostar. Har du ingen näsduk, nys i armvecket och inte i handen.
  • Använda pappersnäsdukar som du sedan kastar direkt.
  • Undvika täta folksamlingar om det är möjligt.
  • Vara noggrann med hygienen om du hanterar livsmedel.

Om du är sjuk är det också bra om du håller dig hemma, så länge du inte måste uppsöka vård. Mer information om smittskydd och vårdhygien hittar du via länkarna till höger.

Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*