Giftinformation

De vanligaste förgiftningarna orsakas av läkemedel, kemiska produkter, svamp, växter eller vid hantering av farliga ämnen.

Ring 112 vid inträffade förgiftningstillbud

Ring 08-33 12 31 i mindre brådskande fall – dygnet runt. Allmänna och förebyggande frågor om akuta förgiftningar besvaras på dagtid.

Vid alla typer av förgiftningar är det bra att snabbt dricka något, helst mjölk eller vatten, för att späda ut giftet. Om du misstänker till exempel svamp- eller läkemedelsförgiftning kan det vara bra att snabbt framkalla kräkning.

Om besvären inte går över är det lämpligt att ta kontakt med närmaste vårdcentral.

Om du misstänker att du blivit förgiftad av mat bör du kontakta kommunens miljökontor.

På giftinformationscentralens webbplats finns information om förgiftning, länk till höger.

Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*

Mer information

Giftinformationscentralen