Tillbaka Lättläst

Katrineholms kommuns krisorganisation

När något allvarligt händer
är det viktigt att vara förberedd.

Alla kommuner ska vara förberedda på
kriser och katastrofer.
Så står det i lagen.

Kommunerna ska vara förberedda
både i fredstid och vid så kallat höjd beredskap
som vid krigsfara.

En kris kan till exempel vara ett stort ström-avbrott.

Kris-hanterings-plan för Katrineholms kommun

Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00

Kontaktperson

Säkerhetschef Peter Henriksson
Telefon: 0150-57001
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*