Katrineholms kommuns krisorganisation

När något allvarligt händer i samhället är det viktigt att vara förberedd. Alla kommuner ska enligt lag ha en beredskap för kriser och katastrofer, både i fredstid och vid så kallad höjd beredskap (vid krigsfara).

En krissituation uppkommer vid till exempel ett totalt och långvarigt strömavbrott, då samhällsfunktionerna på grund av detta inte fungerar.

Riskerna och sårbarheten i kommunens verksamheter har analyserats av alla förvaltningar. Analyserna utgör grunden för de åtgärder som kan vidtas för att lindra effekterna av en allvarlig händelse.

Katrineholms kommuns krishanteringsplan

Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00

Kontaktperson

Säkerhetschef Peter Henriksson
Telefon: 0150-57001
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*