Kris, säkerhet och trygghet

Brandman och brandbil, foto: Lena Hammarbäck

Katrineholms kommun arbetar för att vara en säker och trygg kommun.

På de här sidorna kan du läsa om kommunens beredskap för att hantera kriser. Vi tipsar dig också om hur du själv kan förbereda dig för en krissituation. Du får råd om hur man minskar risker och förebygger olyckor. Du får också veta hur du ska agera om olyckan är framme samt var du kan söka ytterligare information.

Om en allvarlig och omfattande händelse inträffar i kommunen läggs information ut på den här webbplatsens startsida. Information om krisläget uppdateras kontinuerligt.

Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00

Kontaktperson

Säkerhetschef Peter Henriksson
Telefon: 0150-57001
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*