Rutiner för ersättning ordinarie personlig assistents sjukdom

Om ordinarie personal hos privat assistansanordnare är sjuk kan ersättning begäras från kommunen.

Enligt kommunens rutiner ska den enskilde själv, eller dennes ombud, fylla i särskilda blanketter för att få ersättning. Rutinen finns i högerspalten.

Till blanketterna

Har du frågor kontakta våra LSS-handläggare.

Vård- och omsorgsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-568 11
Växel: 0150-570 00

Kontaktperson

LSS-handläggare
Telefon: 0150-568 64 (psykiatri)
568 65 (födda dag 1-10)
48 81 27 (födda dag 11-20)
568 93 (födda dag 21-31)
Telefontid måndag-fredag 10.00-11.30
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Vård- och omsorgsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*