Personlig assistans

Personer som har stor och varaktig funktionsnedsättning har möjlighet att få personlig assistans för att klara sin dagliga livsföring.

För att vara berättigad till personlig assistans ska hjälp behövas med de så kallade grundläggande behoven.
Med grundläggande menas hjälp med personlig hygien, på- och avklädning, måltider, kommunikation eller annan hjälp som kräver ingående kunskaper om funktionsnedsättningen.

Stödet prövas enligt gällande Lagen om stöd och service till viss funktionshindrade.

Den som blir beviljad personlig assistans väljer själv vem som ska utföra assistansen.

Har du frågor eller vill ansöka om personlig assistans kontakta våra LSS-handläggare.


Kontakt

Enhetschef, 0150-569 42, 572 66

Vård- och omsorgsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-568 11
Växel: 0150-570 00

Kontaktperson

LSS-handläggare
Telefon: 0150-568 64 (psykiatri)
568 65 (födda dag 1-10)
48 81 27 (födda dag 11-20)
568 93 (födda dag 21-31)
Telefontid måndag-fredag 10.00-11.30
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Vård- och omsorgsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*

Mer information

Försäkringskassan