Korttidsvistelse enligt LSS

Korttidsvistelse i annan familj eller i korttidshem kan ordnas för dig som behöver rekreation och miljöombyte och för att anhöriga ska få avlösning. Möjligheten till korttidsvistelse finns regelbundet på alla tider. För barn och ungdomar kan insatsen ordnas även vid akuta situationer.

Beslut om rätt till korttidsvistelse grundas på Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.


Kontakt

Enhetschef Barn och Ungdom 0150-568 12

Granheden: 0150-48 81 46

Lövåsvägen 4: 0150-569 55

Tallheden: 0150-48 81 48

 

Boendena på Facebook

Granheden och Lövåsvägen finns på Facebook 

 Facebook Granheden 

 Facebook Lövåsvägen

Vård- och omsorgsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-568 11
Växel: 0150-570 00

Kontaktperson

LSS-handläggare
Telefon: 0150-568 64 (psykiatri)
568 65 (födda dag 1-10)
48 81 27 (födda dag 11-20)
568 93 (födda dag 21-31)
Telefontid måndag-fredag 10.00-11.30
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Vård- och omsorgsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*