Tillbaka Lättläst

Korttidstillsyn/fritids

Korttidstillsyn är fritids
och kan vara före och efter skoldagen
samt vid lov och studiedagar.

Ungdomar som går i skolan och är över 12 år
och har rätt till hjälp enligt Lag om Stöd och Service
till vissa funktionshindrade (LSS)
kan få korttidstillsyn. 

I Katrineholm finns tre fritids
som heter Björkhagen, Stenkullen och Perrongen.

Mer information finns i broschyren i högerspalten.

Vill du ansöka om korttidstillsyn eller har frågor kontakta våra LSS-handläggare.

Vård- och omsorgsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-568 11
Växel: 0150-570 00

Kontaktperson

LSS-handläggare
Telefon: 0150-568 64 (psykiatri)
568 65 (födda dag 1-10)
48 81 27 (födda dag 11-20)
568 93 (födda dag 21-31)
Telefontid måndag-fredag 10.00-11.30
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Vård- och omsorgsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*