Tillbaka Lättläst

Hemtjänst för personer med funktionsnedsättning

Hemtjänsten hjälper personer
med behov av stöd
att bo kvar i hemma.

Du kan bland annat få hjälp med
städning, tvätt, inköp, personlig omvårdnad,
trygghetslarm och mat som levereras hem.
Socialtjänstlagen styr vilken hjälp du kan få.

När du gjort en ansökan
fattar en handläggare beslut
om vilken hjälp du kan få.

Behöver du hjälp och stöd
eller vill veta mer
kontakta Äldreomsorgen Direkt.
Telefonnummer hittar du i högra kanten.

Fritt val av hemtjänst

Du väljer själv om kommunen
eller en privat utförare
ska utföra hemtjänsten.

Vilka företag kan jag välja?

Du kan välja bland de företag
som kommunen godkänt.
Företagen uppfyller kommunens krav
på bland annat kvalité och kompetens.
De har samma sekretess- och tystnadsplikt
som kommunens hemtjänst.
Information om de olika företagen
finns i högerspalten.

Hur väljer jag?

Du gör ditt val via E-tjänsten
för val och byte av utförare
som finns i högra spalten. 
Där markerar du
vilken utförare du väljer
och om det gäller omvårdnad
eller service.

Omvårdnad är stöd
kring din personliga omsorg
som till exempel
av- och påklädning och dusch.
Service är praktiska sysslor
i vardagen som du inte klarar själv.
Det kan vara städ, tvätt, ledsagning,
inköp och ärenden.

Du kan välja samma
eller olika utförare
för omvårdnad eller serviceinsatser.
I högra spalten
hittar du E-tjänst för val och byte
samt information om olika utförare. 

Vad händer om jag inte gör något val?

Om du inte kan
eller inte vill välja
är det Katrineholms kommun
som utför hemtjänsten.

Vad händer när jag gjort mitt val?

Handläggaren meddelar ditt val
till den utförare du valt.
Utföraren får veta
vilken hjälp du beviljats.
Sedan kontaktar utföraren dig
och ni kommer överens om hur
och när då får din hjälp.

Vad kostar det?

Du betalar samma avgift
för hjälpen oavsett vem som utför dem. 
Här hittar du information om avgifter.

Kan jag byta utförare?

Du kan byta utförare när du vill.
Det tar cirka 14 dagar
att genomföra bytet.
Omval görs genom e-tjänsten
som finns i högra kanten.

Kan jag få mer hjälp av utförarna?

Om du vill ha mer hjälp
än vad handläggaren beviljat
kan de privata utförarna
erbjuda ytterligare tilläggstjänster.

Du beställer tilläggstjänsterna
direkt av utföraren.

Du betalar själv för tilläggstjänsterna
utöver den avgift du betalar till kommunen.

Vad krävs för att bli utförare?

Vill du veta mer
om vad som krävs
för att bli godkänd
att utföra hemtjänst
kan du läsa mer på
www.katrineholm.se/utforarefrittval.

Vård- och omsorgsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-568 11
Växel: 0150-570 00

Kontaktperson

LSS-handläggare
Telefon: 0150-568 64 (psykiatri)
568 65 (födda dag 1-10)
48 81 27 (födda dag 11-20)
568 93 (födda dag 21-31)
Telefontid måndag-fredag 10.00-11.30
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Vård- och omsorgsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*