Fritidsaktiviteter för personer med funktionsnedsättning

Fritidsverksamheten gör många aktiviteter

Fritidsenheten ordnar aktiviteter för personer med funktionsnedsättning.
Aktiviteterna vänder sig till de som har rätt till hjälp enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Aktiviteterna genomförs när skola och arbete är slut för dagen, på helger och under semestern på sommaren.

Vi försöker att göra nya aktiviteter för att skapa nya upplevelser och erfarenheter. 
Aktiviteterna anpassas utifrån behoven och vi samarbetar med andra organisationer i samhället.

Mer information finns i broschyren i högerspalten.

 

Fritidsenheten finns på Facebook

 Facebook Fritidsenheten i Katrineholm 

Vård- och omsorgsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-568 11
Växel: 0150-570 00

Kontaktperson

Enhetschef Fritidsenheten
Telefon: 0150-568 12
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Vård- och omsorgsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*