Fixar-Malte

Bild Fixar Malte

I Katrineholms kommun finns Fixar-Malteverksamhet. Denna tjänst är tillgänglig för dig som är över 65 år eller har funktionsnedsättning.

Det här gör Fixar-Malte

Fixar-Malte i Katrineholms kommun hjälper till med vardagliga sysslor som kan vara svåra att utföra på grund av ålder eller funktionsnedsättning. Det är enklare vardagsgöromål av servicekaraktär som utförs av Fixar-Malte. Det är sysslor som inte ryms inom den vanliga hemtjänsten.

Sådana sysslor kan vara att:

  • hänga upp gardiner och tavlor
  • byta glödlampor
  • bära möbler
  • andra göromål av likartad karaktär.

Syftet med Fixar-Malteverksamheten

I samband med besök i hemmet ger även Fixar-Malte vid behov råd om skade- och brandsäkerhetsförbättringar. Syftet med Fixar-Malteverksamheten är att minska antalet fallolyckor i hemmet och öka tryggheten i kvarboende för äldre.

Kostnad

Tjänsten är kostnadsfri!

Intresserad?

Vill du ha hjälp av Fixar-Malte ring 073-814 29 72 vardagar mellan 8.30 och 15.

Katrineholms kommun
Postadress: 641 80 Katrineholm
Växel: 0150-570 00

Kontaktperson

Fixar-Malte
Telefon: 073-814 29 72
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Katrineholms kommun
* = Obligatorisk uppgift
*