Tillbaka Lättläst

Färdtjänst/riksfärdtjänst

Personer med funktionsnedsättningar
som har svårt att gå, resa med bil, buss eller tåg
kan få färdtjänst.

Färdtjänst betyder att du åker
med en mindre buss eller taxibil.

Personer med funktionsnedsättningar
kan även få riksfärdtjänst
om de ska resa utanför kommunen
och inte kan resa med tåg, flyg eller buss.

För att få åka färdtjänst
måste du ha ett tillstånd.

Vi prövar alltid vilket behov du har.
Vi följer Lagen om färdtjänst
och Lagen om riksfärdtjänst 
när vi gör prövningarna.

Kontakta handläggaren
om du har frågor
om färdtjänst
eller riksfärdtjänst.

Vård- och omsorgsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-568 11
Växel: 0150-570 00

Kontaktperson

Färdtjänsthandläggare
Telefon: 0150-578 34
Telefontid måndag-fredag 10.00-11.30
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Vård- och omsorgsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*