Familjehem

Barn och ungdomar som omfattas av Lagen om stöd och service, LSS, och som inte kan bo hos sina föräldrar kan ha rätt att bo i en annan familj eller i en bostad med särskild service.

Familjehemmet ska vara som ett komplement till föräldrahemmet, både för barn som kan bo hos föräldrarna en del av tiden och för dem som inte kan bo hemma alls.

Vill du ansöka om familjehem eller har frågor kontakta våra LSS-handläggare.

Vård- och omsorgsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-568 11
Växel: 0150-570 00

Kontaktperson

LSS-handläggare
Telefon: 0150-568 64 (psykiatri)
568 65 (födda dag 1-10)
48 81 27 (födda dag 11-20)
568 93 (födda dag 21-31)
Telefontid måndag-fredag 10.00-11.30
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Vård- och omsorgsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*