Bostäder för personer med funktionsnedsättning

Det finns olika typer av boende i kommunen.

Bostad med särskild service för vuxna

Vuxna personer som omfattas av Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, ska ha rätt till en bostad med särskild service.
En sådan bostad kan utformas på olika sätt. Huvudformerna är gruppbostad, servicebostad och särskilt anpassad bostad. Du kan inte välja vilket boende du vill. Det är dina behov som avgör vilket stöd och boende du kan få.  

Gruppbostad enligt LSS

Gruppbostad är ett alternativ för personer som har så stora behov av tillsyn och omvårdnad att det alltid behöver finnas personal i deras närhet. Kommunen har ett antal gruppbostäder, både i villor och i flerfamiljshus.

Alla gruppbostäder ser olika ut och är anpassade efter den enskildes behov. Gemensamt är att det finns personal dygnet runt som ge hjälp och trygghet. I eller intill bostäderna finns utrymmen som är gemensamma för alla som bor där.

Servicebostad enligt LSS

I en servicebostad finns gemensam service och personal. Lägenheterna är i regel anpassade efter den enskildes behov. De ligger oftast samlade, antingen i samma hus eller i hus i närheten av varandra. Att bo i servicebostad är en boendeform mellan egen lägenhet och lägenhet i gruppbostad. 
 
Reglerna för boende med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna finns inskrivna i Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.
Den som bor i bostad med särskild service har även rätt till fritids- och kulturaktiviteter.

Vill du ansöka om bostad med särskild service eller har frågor, kontakta LSS-handläggarna. Telefonnummer finns i högerspalten.

 

Kontakt

Enhetschef, 0150-569 36
Fredsgatan 15 C, 0150-48 81 83
Linnévägen 31 A, 070-297 89 15
Lövåsvägen 6, 0150-48 81 72
Nyhemsgatan 42, 0150-48 81 69
Sundsgatan 7 A, 0150-48 81 86

Enhetschef, 0150-569 43

Jägaregatan 27, 0150-48 81 84

Landsvägsgatan 1 Sköldinge, 0150-48 84 93
Rönngatan 1 A, 0150-48 81 74
Skogsgatan 8, 0150-48 81 82

Enhetschef, 0150- 568 07
Köpmangatan 6, 0150-48 81 88
Nävertorpsgatan 26, 0150-48 81 89
Södergatan 3, 0150-48 81 62
Torvbrytarvägen 1, 0150-48 81 64
Trädgårdsgatan 19 B, 0150-48 81 81

Enhetschef, 0150-576 04
Claestorpsvägen 6 B, 0150-48 81 75
Kerstinbodagatan 36, 0150-48 81 87
Linnévägen 31 B, 070-752 67 69
Nygårdsgatan 2, 0150-48 81 71
Nyängsgatan 5 C, 0150-48 81 73

Enhetschef, 0150-569 52
Bokvägen 6A, 0150- 577 98
Kerstinbodagatan 38, 0150- 577 05

Vård- och omsorgsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-568 11
Växel: 0150-570 00

Kontaktperson

LSS-handläggare
Telefon: 0150-568 64 (psykiatri)
568 65 (födda dag 1-10)
48 81 27 (födda dag 11-20)
568 93 (födda dag 21-31)
Telefontid måndag-fredag 10.00-11.30
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Vård- och omsorgsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*