Personlig assistans (blanketter)

Ersättning vid ordinarie personlig assistents sjukdom hos privata assistansanordnare

Om ordinarie personlig assistent är sjuk kan kommunen betala ut ersättning för vikarie.

Den enskilde själv, eller dennes ombud, måste fylla i särskilda blanketter för att få ersättning från kommunen.

Har du frågor kontakta LSS-handläggarna.

Sammanställning av lönekostnader för personliga assistenter

Vård- och omsorgsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-568 11
Växel: 0150-570 00

Kontaktperson

LSS-handläggare
Telefon: 0150-568 64 (psykiatri)
568 65 (födda dag 1-10)
48 81 27 (födda dag 11-20)
568 93 (födda dag 21-31)
Telefontid måndag-fredag 10.00-11.30
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Vård- och omsorgsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*