Ansökan/begäran om insatser enligt LSS (E-tjänst/blankett) - Katrineholm

Ansökan/begäran om insatser enligt LSS (E-tjänst/blankett)

Alla insatser enligt LSS söks av den som behöver insatserna. Har personen svårt att förstå innebörden och själv ta ställning till behov av insatser måste en legal företrädare (god man/förvaltare) hjälpa till.

Om personen som behöver stödet är under 15 år ska vårdnadshavaren göra ansökan.

Kommunens LSS-handläggare tar emot ansökan och utreder behovet. För att en utredning ska kunna påbörjas behöver LSS-handläggaren få din funktionsnedsättning bestyrkt genom läkarintyg eller psykologutlåtande. Ett sådant kan man själv begära och bifoga tillsammans med ansökan. Ett medgivande att få inhämta uppgifter från andra myndigheter behövs också. Ditt medgivande ges med signering med e-legitimation i slutet av e-tjänsten.

Klicka här för komma till E-tjänst/blankett ansökan/begäran om insatser enligt LSS

Vård- och omsorgsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-568 11
Växel: 0150-570 00

Kontaktperson

LSS-handläggare
Telefon: 0150-568 64 (psykiatri)
568 65 (födda dag 1-10)
48 81 27 (födda dag 11-20)
568 93 (födda dag 21-31)
Telefontid måndag-fredag 10.00-11.30
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Vård- och omsorgsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*