Tillbaka Lättläst

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Alla ska kunna leva ett aktivt liv
även de som har en funktionsnedsättning.
Katrineholms kommun har ansvar
för att personer som har en funktionsnedsättning
får den hjälp de behöver.

Vi följer två lagar:

  1. LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade
  2. SoL, socialtjänstlagen

Ansökan och utredning

För att ansöka om insats
vänder du dig till en LSS-handläggare.
Handläggaren gör en utredning
för att se om du har rätt till insatsen.

Beslut

Du får ett skriftlig beslut
när utredning är klar.

Beslutet grundas på lagarna
och ditt individuella behov.
Det kan ta olika lång tid
från när du ansöker
till att beslut fattas.
Det beror på vilka uppgifter
vi behöver hämta in.
Handläggningen sker skyndsamt.

Beslutet kan överklagas hos Förvaltningsrätten.

Tystnadsplikt

Alla som jobbar
inom vård och omsorg
har tystnadsplikt.

Personalen får inte tala om
för någon utomstående
vad du har berättat.
De får inte heller berätta något
som de får reda på
när de arbetar tillsammans med dig.

De får inte heller
lämna ut uppgifter om dig
till någon annan myndighet
utan ditt samtycke.

Läs gärna mer.
Länkarna finns i högerspalten.

Vård- och omsorgsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-568 11
Växel: 0150-570 00

Kontaktperson

Vård och omsorg Direkt
Telefon: 0150-48 80 30
Telefontid måndag-fredag klockan 9-12 och 13.30-16
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Vård- och omsorgsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*